Chestnut Bud

€ 7,50

Categorie: Leef bij de dag ( onvoldoende interesse in het hier en nu)

Chestnut Bud


Voor mensen die maar heel moeilijk lering uit hun ervaringen trekken. Kastanjeknop is voor mensen die vastzitten in hetzelfde, zich repeterende patroon en die helaas niet in staat lijken te zijn om lering te trekken uit hun ervaringen in het verleden. Mensen die “elke dag opnieuw geboren worden’.

Belangrijkste eigenschap: Visie
Het leven heeft een wijde blik en de lessen die het leven ons biedt, kan men niet met het verstand leren, maar moeten in de praktijk geleerd worden. Als hetzelfde patroon voortdurend wordt herhaald, zitten we vast in de energie van dat moment.