Oak

€ 7,50

Categorie: Vind hoop en geluk ( Moedeloosheid en wanhoop)

Oak

Oakmensen zijn sterke en dappere strijders. Ze slaan zich door gebeurtenissen en lichamelijke ziektes heen, zelfs wanneer er geen hoop is en geven zichzelf de schuld wanneer er geen verandering optreedt. Hun kracht kan er toe leiden dat ze zichzelf uitputten door de grenzen van hun uithoudingsvermogen te overschrijden.

Belangrijkste eigenschap: Flexibiliteit
Kracht is een prima eigenschap, maar het is zinloos om tegen een onverplaatsbaar object aan te duwen. Oak helpt ons om ons over te geven en te accepteren dat er veel verschillende manieren zijn om aanwezig te zijn. Hij helpt ons om de innerlijke kracht te vinden om met de stroom mee te gaan, of om te stoppen en het onbekende in andere richtingen tegemoet te treden, om verantwoordelijkheid te delen en ook andere of moeilijke oplossingen te accepteren.